Thursday, August 27, 2015

Flash Move - Game gây nghiện mới ra lò

Flash Move - Game gây nghiện mới ra lò


 

Flash Move is a highly addictive game where you have to move the dot to avoid getting hit by the black balls that appear all over the place. Get the rotating blue squares and achieve the High Score!

Nhiệm vụ của các bạn là di chuyển chấm đỏ để ăn được các chấm vuông nhỏ càng nhiều càng tốt, và tất nhiên là phải tránh được các chấm đen đang lao tới ồ ạt.


Download
1


2

3https://play.google.com/store/apps/details?id=nnkhanh.dory2nk.flashmove

Flash Move - Game gây nghiện mới ra lò

 

Flash Move is a highly addictive game where you have to move the dot to avoid getting hit by the black balls that appear all over the place. Get the rotating blue squares and achieve the High Score!


Nhiệm vụ của các bạn là di chuyển chấm đỏ để ăn được các chấm vuông nhỏ càng nhiều càng tốt, và tất nhiên là phải tránh được các chấm đen đang lao tới ồ ạt.


Download
1


2

3https://play.google.com/store/apps/details?id=nnkhanh.dory2nk.flashmove