Monday, April 6, 2015

► Turn Lights Off

Click vào 1 ô để tắt ánh sáng của nó, nhưng 4 ô xung quanh nó sẽ bật sáng (hoặc tối đi nếu đang sáng).
Mục tiêu của trò chơi là tắt tất cả các ô sáng xuất hiện trên màn hình.

Trò chơi rất thú vị và gây nghiện. Sau khi chiến thắng mỗi màn bạn có thể tiếp tục với những màn mới.
Mỗi màn đều có số click giới hạn. (các bước đi của bạn sẽ bị reset nếu bạn vượt quá số click limit cho phép)
Hãy cố gắng hoàn thành mỗi màn chơi với click tối thiểu.

+ 999 level
+ Có 2 loại game : square và hex
+ 3 cấp độ khó để bạn thử sức.

Hãy khám phá nào!!!

Screenshot_2015-04-03-17-17-55Screenshot_2015-04-03-17-18-06Screenshot_2015-04-03-17-18-23Screenshot_2015-04-03-17-18-40

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=nnkhanh.dory2nk.readyourmind

Click on lights to turn them out, but the lights to the four cardinal directions around them will all toggle which means lights were off may turn back on! Goal of game is to turn off all lights on board.

The game play is very fun and addictive and after winning each game the user can continue with new ones.
Each levels has a limit move.(Your click will be reset if you over the limit)
Try to complete the games with minimum moves.

+999 levels
+Two types of game: square or hex
+Three types of difficulty

Lets rock!!!

No comments:

Post a Comment